12% посочват, че хвърлят сол за късмет.

Много българи вярват в конспирации, сочи изследване на Тренд.

40% от анкетираните вярват, че съществува тайно общество, което управлява света.

53% пък посочват, че коронавирусът е биологично оръжие, а 46% смятат, че той е изкуствено създадена болест за облагодетелстване на фармацевтичните компании.

29% от българите са убедени в съществуването на извънземни, а 14%, смятат че извънземни живеят сред хората.

19% смятат, че хората са установявали контакт с извънземни.

Дори и  най-младите (18-29 г.) в голям дял (63%) вярват в способностите на Ванга.

Също такъв процент от българите вярват и в съществуването на хора със свръхестествени способности, като и в такива, които имат способности да предвиждат бъдещето.

Над половината от анкетираните са на мнение, че има хора, които могат да лекуват със свръхестествени способности.

Не толкова категорични обаче са по отношение на съществуването на магии.