Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември.

Началото е през септември 1979 г. в Torremolinos, Испания, по време на на третата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации, когато се взема решение за тържествено отбелязване на Световния ден на туризма, като неговото начало се поставя през следващата 1980 година.

Изборът на датата – 27 септември 1980 г., съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно десетгодишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към Обединените нации – 27 септември 1970 година.

Целта е да се създава осведоменост сред обществото в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа, финансова и културна стойност за всички хора.

Туризмът играе ключова роля за насърчаване на социалното общуване и ни кара да съхраняваме и пазим националното и световното наследство. Световният ден на туризма се чества във всяка държава, която се стреми да развие и усъвършенства този бранш.

Всяка година Световният ден на туризма е посветен на конкретна тема.

По повод този ден Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” и Община Враца организират на туристически преход до водопад Скакля.

Сборен пункт е Природозащитен център „Натура“ с начален час 9.00 часа.

Предвиденият маршрут е: Природозащитен център „Натура“ – водопад „Скакля“ – м. „Кривите“ – кв. „Медковец“.

Преходът предлага обзорни гледки и красиви есенни пейзажи във Врачанския Балкан. Осигурен е квалифициран водач от Дирекцията на парка.

Походът е безплатен за всички участници !!!

Повече информация и записване на тел: 092 66 03 18 или на място в Природозащитен център „Натура”.

Походите се провеждат при спазване на конкретно разписаните правила и епидемиологични мерки, съгласно заповедите на здравният министър за осигуряване на максимална защита на здравето на туристите!