От 1954 година на 20 ноември се чества Световният ден на децата. На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата.

Но датата не е повсеместно възприета, тъй като голямото мнозинство от страните в света предпочитат да съхранят традициите си в честването на празника.

Целта на Световния ден на детето е да обедини децата по целия свят и да съдейства за мира между народите. Във връзка с това ООН публикува през 1959 г.

Конвенция за правата на детето, с която се предвиждат по-добри условия за живот и по-щастливо детство. Конвенцията се превърна в първия законов международен документ, утвърдяващ основните човешки права на децата.

В почти всички държави на света се празнува Ден на детето или пък Ден на децата. Празникът е на различни дати и е по различен начин свързан с традицията на отделните държави.

Международният ден за защита на децата се чества на 1 юни в почти всички страни от бившия социалистически лагер.

Датата води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925 година в Женева. В България става популярен след 1949 г., когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата.