Безплатни изследвания на костната плътност бяха направени в Монтана. Инициативата е на фондация „АДРА“ и е подкрепена от община Монтана, съобщи д-р Валерия Тодорова – гл. експерт здравеопазване в местната администрация. Целта е ранно откриване и превенция на остеопорозата.

На 26, 27 и 28 ноември  180 жени на възраст от 45 до 70 години са прегледани с апарат – остеоденситометър.  Всяка от дамите  е получила резултат от изследването. Дадени са й съвети за двигателен и хранителен режим. Пациентите  с положителен за остеопороза резултат са  насочени за консултация и лечение към лекар-специалист.

Според представителя на фондацията, извършил изследването –  г-н Симеон Гугутков, прегледаните хора от община Монтана са в допустимите норми на износване на костна плътност с много малки изключения. На преден план по-скоро изпъкват проблеми като обездвижване и наднормено тегло. Инициативата на фондация „Адра” се посреща с голям интерес. Прегледани са и незаписали се за изследване граждани.

„Надяваме се, че за в бъдеще ще има и други подобни съвместни социални и обществено полезни проекти за жителите на града и региона”, заяви д-р Тодорова.