На 15 февруари всяка година се отбелязва Международният ден на скаутите. Думата scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни дни скаутите са хора, обединени главно от идеите си за живот сред природата и от кодекса си на коректно поведение.

Целта на скаутската дейност е да помага на младите хора да развият своя пълен физически, интелектуален, социален и духовен потенциал като личности, като отговорни граждани и като членове на техните местни, национални и международни общности. В момента скаутското движение обединява над 40 милиона младежи от цял свят, в 216 страни и територии.

В България първата искра на скаутската идея пламва през 1911 г. По инициатива на генерал Н. Жеков, командир на Първи пехотен полк, се формира първият за страната ни разузнавачески отряд в София. Организацията на българските младежи-разузнавачи (ОБМР) се сформира през 1923 година от скаутски отряди от Варна, София и Самоков. За редовен член на Световната организация на бой-скаутите със седалище в Лондон ОБМР бива призната и приета през втората половина на 1924 г. От 1944 до 1989 г., скаутското движение спира своето официално развитие в страната в чистия си вид.

Възраждането на Скаутското движение в България започва след 1991 г. След близо 50 годишно отсъствие българското скаутство отново се завръща в световното Скаутско семейство.