13 февруари е обявен за Световен ден на радиото по предложение на ЮНЕСКО и с одобрението на Генералната асамблея на ООН.

През 2013 г. за първи път 13-и февруари се отбелязва като Световен ден на радиото.

Първоначалната идея за създаването на такъв ден е на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО – организацията за образование, наука и култура на ООН. След няколкогодишни проучвания и дебати се определя датата 13-и февруари – рождената дата на радиостанцията на Организацията на обединените нации през 1946 г.

Световният ден на Радиото има за цел да се повиши информираността за значението на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.