РИОСВ – Враца провери и прие без забележки изпълнението на още два от одобрените проекти от националната кампания „Чиста околна среда-2018г“ на МОСВ. Двата проекта: „Изграждане на зелена система за гражданите в отдалечен от централната част на гр. Козлодуй квартал – зона за отдих, спорт и детски кът“ на Община Козлодуй и „Природата-нашето бъдеще, в нашите ръце“ на кметство с. Струпец, общ. Роман, се финансират от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите, като за общини и кметства са предвидени средства в размер до 10 000 лв.

Целта на кампанията „Чиста околна среда 2018“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора.