Спасителни археологически проучвания на селище от ранния неолит в м. Градец край с. Майор Узуново, община Видин под ръководството на Георги Ганецовски бяха проведени през месец октомври. Разкопките са израз на плодотворно сътрудничество между РИМ-Враца и РИМ – Видин в усилията по изучаване, опазване и представяне на културното наследство в Северозападна България. В екипа участват още Вивиана Митева – тафоном, Петър Зидаров – НБУ София, Ваня Ставрева, Николай Казашки от РИМ-Видин – археолози и четирима местни работници. Резултатите от представеното проучване показват, че раннонеолитният обект в местността Градец край Майор Узуново има много сходства с този край Оходен, но според керамичния материал принадлежи към поранна фаза на култура Протостарчево. Той е първият археологически обект във Видинска област, маркиращ териториалната връзка между селищата от ранните етапи на култура Старчево в Източна Сърбия и раннонеолитния обект Оходен-Валога във Врачанско. Добитите археологически данни дават важна информация за развитието и разпространението на културите Протостарчево и първите фази на Старчево в Северозападна България през ранния неолит, както и за хронологическата и териториална връзка с култура Градешница Кърча. Откритията в Майор Узуново – Градец дават нови насоки по дискусията относно т.нар. „Дунавски път“ на проникване и заселване на първите земеделци в края на VII и началото на VI хил. ВС в днешна Северозападна България и за ролята на местните общности при преминаване от присвояваща към произвеждаща икономика на границата между късния мезолит и ранния неолит. Открити са няколко цели керамични съда, три керамични лабрети, керамична глава на антропоморфна фигурка, артефакти от кремък и кост.