МАНАСТИРЪТ В НЕЙНА ЧЕСТ В СИНАЙСКАТА ПЛАНИНА В ЕГИПЕТ СЕ ПАЗИ ОТ ВЕКОВЕ ОТ БЕДУИНИ

На 24 ноември Православната църква празнува паметта на Св.Екатерина – прославила се в Александрия само на 18 години със своята ученост,силна вяра в Христа и аргументирани дебати с най- изтъкнатите мъдреци на своето време. Девойката ,чийто живот бил отнет чрез мъчения във възраст,считаща се сега за пълнолетие,се родила през 297 г.в римския мегаполис Александрия,в семейството на управителя от знатен род Конт по времето на гонителят на християнството имперстор Максимиан.Славела се с невероятна красота и ум.Изучила и практикувала лекарската професия,както и всички трудове на тогавашните философи и юристи.Много знатни младежи искали ръката й,но девойката не намирала в нито един от тях сроден ум и духовност.След смъртта на баща си станала заедно с майка си наследница на огромно богатство.За да й даде духовни напътствия,майка й,тайна християнка,я изпраща при наблизо подвизаващ се отшелник,който я кръщава,посвещава я във вярата и я напътства в изучаването на Светото писание.Екатерина от все сърце се посветила на Бога и се опитала да повлияе на гостуващия в града римски император и местните управници и мъдреци да не преследват християните.В редица публични дебати с тях тя успяла да защити тезите си блестящо и много учени и обикновени хора се приобщили към новата религия.Напразни се оказали усилията да бъде склонена към щастлив брак и почести. Императорът заповядва да я вкарат в затвора, където тя въвежда в християнството всички, които я посещават. Поради това е осъдена на смърт чрез разпъване на колело. Колелото се разпада, когато Екатерина го докосва, палачите не могат да я екзекутират по този начин и я обезглавяват през 305 г.Много от жителите на града ,излекувани от нея,гледали с голямо страдание мъченията й Някои от тях ,както и учените мъже ,също изповядали християнството.Част от тях били убити и след време Църквата ги обявила за мъченици. Св.Екатерина е почитана от всички християнски деноминаци.На нейно име са наречени болнични заведения,хосписи,приюти,градове,храмове и манастири.Най- известен е манастирът в Синайската планина в Египет,в който се стичат годишно десетки хиляди поклонници.Според житието й ангели отнасят главата на мъченицата в планината Синай( там,където Мойсей е получил скрижалите с десетте Божии заповеди) в Египет.На това място през VІ век византийският император Юстиниан I Велики,също обявен от Църквата за светец , основава Синайския манастир. Светата обител оцелява през вековете, като остава хранилище на безценни произведения на раннохристиянското изкуство, архитектура и илюстровани ръкописни книги. Главен символ на света Екатерина е колелото с шипове, което е известно като „колелото на Екатерина“. Малцина може би са чували за пазителите на светата обител,в която са получили изцерение и утеха и много друговерци,вкл.мюсюлмани. Шейх Ахмед Джибали, племенен водач в Синай: “Моите хора бранят манастира от нападения още от 6 век.” Така Синайският манастир се оказва под защитата на бедуините, които са предимно мюсюлмани.