92-годишният емигрант Кирил Маринов от село Винище дари 324 000 лева, нужни  за обновление на най-старата улица в родното си село. Дядото живее от дълги години в Германия, но не е прекъснал връзката с родния край и обичта към него е причината за щедрите му дарения за община Монтана, между които са обновлението на спортното игрище до стадион „Огоста“, изграждане на детска площадка в центъра на града, създаване на детски кът в дневния център за деца с увреждания и др.