Консултантска компания от Русе започна експеримент преди 6 месеца, като въведе четиридневна работна седмица, запазвайки заплатите и бонусите на служителите си. Шест месеца по-късно експериментът е оценен като изключително успешен и ползотворен за всички служители.

Собственикът на фирмата Петър Петев първоначално подхожда с известно недоверие относно ефективността на експерименталния режим, но към днешна дата вече няма никакво колебание, че ползите от 4-дневната работна седмица са безспорни.

“Спокойно можем да отчетем експеримента като успешен, тъй като нито работата изостава, а всъщност и атмосферата в офиса е невероятна”, разказва Петър Петев, собственик на консултантската фирма “СИП 2000”.

Според Петев, недостатъци на този работен модел не съществуват, тъй като служителите сами изготвят графиците си за почивки.

“Имаме постоянно присъствие в офиса, но пък хората се редуват. Понякога сливат петък с понеделника от едната и от другата седмица и им стават дори четири поредни почивни дни”, уточнява Петев.

Независимо от по-кратката работна седмица, заплатите и полагаемите дни за отпуск на служителите във фирмата остават непроменени. Бонусите пък се увеличават .

“Имаме система, по която възнаграждаваме експертите по повод на конкретна работа, конкретно мероприятие, което така се е случило с по-голям интензитет на натоварването, така че нищо не се е променило”, пояснява директорът на фирмата.

Служителите са удовлетворени от този модел на работа, като успяват да се справят със заложените задачи за по-кратко време, мотивирани от  допълнителното свободно време за развлечения и хобита. Във фирмата са единодушни, че този ефективен модел на работа може да се внедри и в други компании в сферата на услугите.