Берковско училище взема участие в транснационална среща.  До 15.11.2018 г. в Испания, Фуенсалида, представители на берковското Първо училище участват в транснационална среща на партньорите по проект „MATH ” на програма „Еразъм +”. Проектът е международен и включва освен България, в лицето на Първо училище, още представители на Испания, Германия и Турция. Целта е чрез различни интерактивни методи и мобилно приложение, специално създадено за образованието, да се направи математиката по-лесна и привлекателна за учениците, да се преодолее страхът при изучаването й.

Приложението представлява математическа игра. APP приложението ще бъде създадено за iOS и Android. То ще бъде налично безплатно в основните app stores. Ученици от началните класове на берковското школо ще тестват създаденото от университетски преподаватели приложение – математическа игра.

На настоящата среща ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с използването на мобилното обучение /с използване на мобилни устройства/ и електронното обучение в областта на образованието. Ще бъде разгледан моментното състояние на проекта, интелектуалният продукт и интернет страницата на проекта. Ще бъде представен и обсъден прототипа на играта и нейната структура. Специално внимание ще се обърне на използването на резултатите.

Това е третата среща на екипите. Първата се проведе в Германия, а втората – в Берковица. През м. октомври бе проведена специална среща с родители на учениците, на която бяха представени идеите на проекта и ползите за учениците.