В читалнята на библиотеката в Белоградчик на тематичен музикален фон Наташа Младенова откри литературната вечер, посветена на есеннта, с кратки встъпителни думи. Продължи с хайку-стих и завърши със своето стихотворение “Есенна импресия”. Мил момент бе присъствието на ученици от клуб “Художествено слово” към Детски комплекс, приятели на литературен клуб «Георги Савчев» от миналата година и негови бъдещи приемници. Те четоха избрани есенни стихотворения. Свои стихове представиха творците Ангелина Йотова, Наташа Младенова, Братой Борисов и Елена Нешева.

Темата за есента се преплиташе с темите за любовта, нежността, красотата, тленността, мъдростта и отразяваше въздействието на природата върху тяхното творчество. Теменуга Велкова, Емил Миланов, Яблена Цветанова и Наташа Младенова прочетоха стихове за есента от Иван Вазов, Петя Дубарова, Ралица  Ковачева, Емилия Петрова, Пламена Боянова, Христина Раева, Димитър Банев, Валери Петров и лирична проза от Чавдар Божинов. В края водещата сподели мисли от известни личности и творци на словото, намерили вдъхновение в красотата и мъдростта на сезона, когато всяко листо е цветче. Членовете на литературния клуб вписаха своите мисли и емоции, свързани с есента, в специален дневник като тази инициатива ще продължи в бъдеще.