Във Видин се провежда Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България. Асоциацията е член на Международната федерация на преподавателите по френски език, която е най-голямата професионална неправителствена организация в света, а темата на конференцията е „Креативността в преподаването на френски език”.

Събитието се провежда от 19 до 21 октомври във Видин. На него присъстваха изявени франкофони от цялата страна. Поканени са и лектори от Швейцария, Франция, Румъния, Международната организация на франкофонията и Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Според участниците и организаторите провеждането на това събитие ще допринесе за все по-широкото популяризиране на френския език не само в училищата, но и сред студентите и хората, които обичат този език. По време на годишната конференция ще се проведат четири семинара и ателиета, а за гостите е предвидено посещение на исторически и културни забележителности във Видин и Белоградчик.