Служители на Общинско предприятие (ОбП) „Чистота“ започнаха аварийно „изкърпване“ и запълване с плътен асфалтобетон на дупките по най-натоварената улица от първостепенната улична мрежа в гр. Мездра – ул. „Александър Стамболийски“.

Ремонтните дейности обхващат двете платна на ул. „Стамболийски“ – северното и южното, в участъка от пазара до бившата Кременска рампа, както и кръстовищата с ул. „Софроний“, „Марин Дринов“, „Иван Вазов“, „Просвета“, „П. Р. Славейков“, „Динко Петров“, „Любен Каравелов“, „Св. св. Кирил и Методий, „Боденско шосе“, „Веслец“, „Васил Априлов“, „Димитър Благоев“, „Георги Димитров“, „Пирин“, „Стефан Караджа“, „Хаджи Димитър“ и „Янко Сакъзов“.

За целта Община Мездра е закупила 35 тона плътен асфалтобетон, като при необходимост ще бъдат поръчани допълнителни количества. С тях ще бъдат рехабилитирани около 400 кв. м комрометирана асфалтова настилка, информира управителят на ОбП „Чистота“ Калин Стойчев.

По време на ремонтните дейности е създадена временна организация за безопасност на движението на МПС.

В началото на м. април ще стартира и традиционното великденско почистване на Мездра, за което гражданите ще бъдат уведомени допълнително.