Окръжен съд – Враца замени наказанието на осъден от „доживотен затвор“ в „лишаване от свобода“ за срок от 30 години

В Окръжен съд – Враца днес се проведе съдебно заседание по частно наказателно дело № 407/2021 г. Делото е образувано по молба на осъдения С. Н. да бъде заменена присъдата му „доживотен затвор“ с „лишаване от свобода“ за срок от 30 години.

Наложеното му наказание е за убийство, като към момента той е изтърпял в Затвора във Враца 22 години и 5 месеца „лишаване от свобода“.

Към разгледаното днес дело е приложено положително становище на ръководството на Затвора – Враца, в което се казва, че за посочения период на С. Н. не са налагани дисциплинарни наказания, получил е общо 25 награди, той е с примерно поведение, спазва правилата, трудово ангажиран е и изпълнява безпроблемно поставените му задачи, а също така показва желание за затвърждаване на настъпилата позитивна личностова промяна. Участващият в съдебното заседание прокурор от Окръжна прокуратура – Враца също изказа положително становище за уважаване на молбата на лишения от свобода.

Разширеният наказателен състав на Окръжен съд – Враца се солидаризира със становищата на ръководството на Затвора – Враца и на Окръжна прокуратура, че в поведението на осъдения към момента е настъпила трайна положителна промяна и се наблюдава тенденция за безпроблемното му връщане в обществото.

Със свое определение съдът замени присъдата на С. Н. от „доживотен затвор“ в „лишаване от свобода“ за срок от 30 години.

През 2019 г. със свое определение Окръжен съд – Враца отказа на същия осъден – С. Н. – да направи замяна на наказанието му „доживотен затвор“ в „лишаване от свобода“ за срок от 30 години след като прецени, че молбата му е преждевременно предявена и е необходим по-продължителен период от време, в което той да покаже проявеното добро поведение.

Днешното определение на Окръжен съд – Враца не е окончателно, а подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Апелативен съд – София.