По обвинение на Районна прокуратура – Плевен е осъден мъж за престъпление против политическите права на гражданите – престъпление по чл. 167, ал. 3 от НК.

Обвиняемият Ф.П. е признат за виновен за това, че на 01.04.2021 г.  в с. Буковлък, обл. Плевен, организирал предлагането на имотна облага – пари, на три лица, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия.

За извършеното деяние той е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода, което наказание, на основание чл. 66 от НК, е отложено с изпитателен срок от три години и на глоба в размер на 10 000 лева. Същият е лишен от право да заема изборна длъжност за срок от три години.

Делото в Районен съд – Плевен е разгледано след внесен в съда обвинителен акт и сключено в съдебната фаза споразумение, което има последици на влязла в сила присъда.