Районна прокуратура – Монтана внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу И.Б. (на 52 години) и Х.К. (на 50 години) за извършена от тях измама чрез въвеждане в заблуждение с цел имотна облага.

На 06.08.2021 г. жителката на гр. Берковица А.Н. получила обаждане на мобилния си телефон от лице, представило се като служител на банка. Той заявил на жената за постъпили данни за злоупотреба с личните й данни и направени опити за нареждане на парични суми от банковата й сметка.

Мъжът я свързал със служител от отдел „Информационни технологии“ на банката, който на свой ред я убедил да изтегли мобилното приложение „Any Desk“, което тя направила. Освен това по негово искане тя му предоставила код за достъп до телефона си. Според въпросният компютърен специалист това било необходимо с цел сканиране за вируси и установяване на причината за преводните нареждания. Той й предложил съдействие, като за по-голяма убедителност на действията си изпратил на А.Н. скрийншот, показващ наличността по нейната сметка.

Междувременно жената направила проверка чрез мобилното приложение на обслужващата я банка и установила, че по сметката й има значително по-малка сума.

Незабавно тя посетила клон на банката в гр. Берковица, където информирала служителя й за случилото се. Било й потвърдено за пет нареждания от нейната сметка към фирма „Д.Т.“ ЕООД. Сумите били блокирани. Впоследствие по сметката й били възстановени 119 000 лева. Липсвали обаче останалите 30 000 лева по един от преводите.

В хода на разследването са били установени паричните трансакции от сметката на А.Н. към фирма „Д.Т.“ ЕООД, с управител обвиняемият И.Б. Събрани са доказателства, че той изтеглил в брой 10 000 лева и превел с платежно нареждане 19 700 лева по сметка на фирмата му в друга банка.

Привлечен и разпитан в качеството на обвиняем И.Б. не се признава за виновен, като заявява, че обвиняемият Х.К. го помолил по банковата сметка на фирмата му да бъде направен паричен превод на пари. При постъпването на сумата той трябвало само да я изтегли и да му я предаде.

При проведената очна ставка между И.Б. и Х.К. не са отстранени противоречията между двамата обвиняеми.

По делото са събрани доказателства, които по категоричен и безспорен начин установяват вината на извършителите на престъплението – банкови извлечения и справки, заверени копия на платежни нареждания, заключението по назначената и изготвена съдебно-икономическа експертиза, докладна записка с анализ на трафични данни, протоколи за разпит на свидетели.

Причинените на пострадалата щети в размер на 30 000 лева не са възстановени.

Предстои делото да продължи в съда.