Врачанският окръжен съд днес остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване на К. П. от Видин.

Той е признат за виновен в грабеж и убийство.

Присъдата, която му е наложена за това престъпление от Видинския окръжен съд е “доживотен затвор“. Със свое решение Софийският апелативен съд изменя присъдата на 20 години „лишаване от свобода“.

Към момента той е изтърпял 12 години, 3 месеца и 14 дни в Затвора във Враца. Остават за изтърпяване 7 години, 8 месеца и 16 дни.

В съдебно заседание днес, чрез видео-конферентна връзка по скайп, осъденият поддържа молбата си.

Според ръководството на Затвора във Враца, молбата е неоснователна.

В становището от ръководството се казва, че към момента не са изпълнени целите, заложени в плана на присъдата.

Осъденият К. П. отрича извършването на престъплението, не зачита собствеността и правата на другите хора, не разпознава и не осъзнава проблемите си, което води до невъзможност за разрешаването им.

Участващият в съдебното производство прокурор също даде становище да не се уважи молбата.

Окръжният съд, след като изслуша страните в процеса и провери представените по делото писмени доказателства, прецени че молбата е неоснователна.

Лишеният от свобода все още не е дал достатъчно категорични доказателства за промяна в нагласите си за водене на законосъобразен начин на живот. За договорените дейности, отразени в плана на присъдата е отчетено, че не са изпълнени. Приема се, че индивидуално-корекционната работа с лишения от свобода не е завършила и се дава препоръка  да продължи докато не настъпи промяна в нагласите с оглед формиране на критично отношение към извършеното престъпление, правилно формулиране на проблемите и поемане на отговорност за собствените действия“ – се казва в мотивите на съда.

Определението на Врачанския окръжен съд не е окончателно, а подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в седемневен срок от днес.