93 са криминалните престъпления, регистрираните през месец ноември т.г. на територията на ОДМВР Монтана, при 121 за същия месец на предходната година,

цифрите показват намаление с около 23 % на криминалните престъпления, съгласно данните на „Полицейска статистика“.

При разкриваемостта на общо криминалните престъпления се наблюдава увеличение с около 10%.

Регистрираните престъпления против собствеността през месеца бележат намаление с 13%, в сравнение с месец ноември 2022 г. / 31 криминални престъпления, при 36 за същия месец на 2022 г/.

Регистрираните престъпления против личността – бележат увеличение на нивото с 33 % / 16 престъпления, при 12 за ноември 2022 г. /

Грабежи – през месец ноември т.г. е регистриран 1 грабеж, при липса на грабеж за същия месец на предходната година.

Кражби – намаление с около 8 %. Регистрирани за месец ноември на настоящата година са 23 кражби, срещу 25 за ноември 2022 г.

Измами – 3 регистрирани измами за месец ноември 2023 г., при 5 регистрирани измами за 2022 г.

Умишлени убийства – няма регистрирано умишлено убийство през месеца, не е регистрирано такова за същия период на 2022 г.

Посегателства спрямо МПС – 2 посегателства за ноември 2023 г., при наличие на 1 за месец ноември на 2022 г.

Палежи – 3, регистрирани за ноември 2023 г., срещу 2 за месец ноември 2022 г.

Наркотици – регистрирани за месец октомври 2023 г. са 4 престъпления, срещу 8 за същия период на 2022 г., намаление с 50 %. През месеца са реализирани 11 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност и 7 полицейски операции за установяване на незаконно пребиваващи лица.

През първите единадесет на т.г. /01.01.2023 г. – 30.11.2023 г./ в поделенията на ОДМВР Монтана по криминална линия на работа са регистрирани общо 1 396 престъпления, при 1 456 за същия период на 2022 г., което съгласно данните на полицейската статистика отчита снижение на престъпността с 4,1 % за периода на първите единадесет месеца от годината. Постигнатият процент на разкриваемост е 45,13 %.

60 пътнотранспортни произшествия с 23 ранени граждани през ноември в област Монтана

60 пътнотранспортните произшествия са регистрирани в област Монтана през месец ноември т.г.

От тях 18 са тежки, с 23-ма ранени граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 15 повече /75/, ранените – с 9 повече/32/. Жертви на пътя няма и през този месец на настоящата и предходната година.

През ноември са установени 2 175 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 1 184 електронни фиша за превишена скорост, 320 акта и 666 фиша. За неспазване на предимство, знаци и сигнали са санкционирани 165 водачи, за неправилно спиране и паркиране – 162, за неизползване на обезопасителни колани и каски – 127, за управление на технически неизправно МПС – 84, за нередовни пътни документи – 76, за управление без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ – 41, за неправилно движение по пътното платно – 40. През месеца са заловени 10 водачи, употребили алкохол, 7 – неправоспособни водачи и 1 – шофирал под въздействието на наркотични вещества. При контрола на пътя са глобени 8 водачи за ползване на мобилен телефон по време на управлени.

26 са временно отнетите шофьорски книжки, на 21 ППС е прекратена регистрацията, 14 пътни превозни средства са временно спрени от движение. През месеца са установени още 185 други нарушения на водачите и 76 други нарушения на ЗДвП. За осигуряване безопасността на движение по пътищата са проведени 16 специализирани полицейски операци и 6 полицейски операции по метода „Широкобхватен контрол“.