Пресцентърът на ПРБ предостави записи от охранителна камера на подземен паркиг на търговското дружество „ЕМКО“ ООД във връзка с разследването за опит за убийство, чрез отравяне на Емилиян Гебрев, главен директор и собственик на фирмата и неговият син Христо Гебрев и на В.Т. директор „Производствена дейност“ в „ЕМКО“ ООД.

Припомняме случая:

„На 28.04.2015 г., след вечеря с бизнес партньори в ресторант на хотел в София и силно влошаване на здравословното му състояние, Емилиян Гебрев е приет по спешност във ВМА. На 29.04.2015 г., със същите симптоми в болнично заведение е приет В. Т., директор „Производствена дейност“ в ЕМКО ООД. На 04.05.2015 г., във ВМА е приет по спешност и синът на Емилиян Гебрев. След проведени изследвания и токсикологични анализи на кръвта, се провежда лечение на остро отравяне в резултат на фосфороорганични съединения.“

След извършен анализ на записите от охранителната камера, се вижда, че маскирано лице се движи между автомобилите на дружеството. В тази връзка в лаборатория на ФБР е възложена видео-техническа експертиза, която да установи самоличността на лицето, евентуално съпричастно към извършеното престъпление.