Врачанският окръжен съд потвърди присъда на Районен съд – Враца, с която подсъдимият Д. Г. е признат за виновен и осъден на 3 години и 4 месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „общ“ режим.

С атакуваната присъда подсъдимият Д. Г. и подсъдимите К. К. и В. А. са признати за виновни в това, че за времето от 02.12.2018 г. до 18.03.2019 г., в съучастие – Д. Г. като извършител, а другите двама, като помагачи, при условията на продължавано престъпление, са възбудили и поддържали заблуждение у различни физически лица, че съдействат на полицията за залавяне на телефонни измамници.

Подсъдимият Д. Г. по телефона се е представял за длъжностно лице – служител в МВР, а другите двама подсъдими са прибирали и пренасяли парите и накитите, с цел да набавят за себе си имотна облага, като с това са причинили имотна вреда в общ размер от 28 986,50лв. на граждани от гр. Враца.

За извършеното престъпление на подсъдимите К. К. и В. А. е наложено наказание по 3 години лишаване от свобода, като изпълнението му е отложено за срок от по 5 години.

Недоволен от наложената му от първоинстанционния съд ефективна присъда от 3 години и 4 месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „общ“ режим, е останал Д. Г., който със своя защитник е подал жалба в Окръжен съд – Враца.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на присъдата, изразяваща се в нейната явна несправедливост и се отправя искане за намаляване размера на наказанието и отлагането му.

В допълнителна въззивна жалба се излагат съображения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в нарушение на разпоредбата на чл.374, вр. чл. 283 от НПК, поради неприобщаване на събраните на досъдебно производство протоколи за разпит на свидетелите и вещите лица. Поддържа се и искането за намаляване размера на наказанието и отлагането му по реда на чл. 66 НК.

Останалите двама подсъдими не се присъединяват към въззивната жалба и изразяват становище, че са доволни от присъдата на Врачанския районен съд, като молят по отношение на тях тя да бъде потвърдена.

Врачанският окръжен съд със своето решение прие обжалваната присъда на Районен съд – Враца за правилна, обоснована и законосъобразна, и като такава тя бе потвърдена.

Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно.