При проверка в района на ГКПП Дунав мост-Видин на камион, пътуващ от Холандия за Турция, митническите служители откриха недекларирана валута в размер на 200 000 евро.

На 13.03.2022 г., около 22:30 ч. за проверка е спрян влизащ в страната товарен автомобил, управляван от турски гражданин. Водачът на превозното средство е заявил, че превозва суровини за козметична индустрия от Холандия за Турция, за които е представил транзитна декларация. На въпроси от страна на проверяващия екип лицето е отговорило, че няма нищо за деклариране и че в кабината и шкафовете на влекача и ремаркето има само личен багаж.

При извършения от митническите служители контрол, във фабричен долап в пода на кабината са открити евро банкноти в купюри с номинали от 50 и 20 евро.

генерал агрохимикали

Водачът заявява, че сумата е 60 000 евро, но при изброяването им в негово присъствие се установява, че недекларираните пари са в размер на 200 000 евро. За установените банкноти водачът не е предоставил банков или друг разплащателен документ и е заявил, че са средства на неговата фирма. По случая е съставен акт за установяване на административно нарушение.