Районният съд във Враца призна за виновен в изнудване Т. Й. М. и го осъди на една година и четири месеца лишаване от свобода, като отложи изтърпяването на наказанието за срок от три години и шест месеца.

Делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият ще трябва да заплати и глоба от 1000 лева в полза на държавата. За времето от 9 май до 24 май т. г. той, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага принудил чрез заплашване С. К. И. да му преведе общо 1 896.05 лв. Заплашил го, че ще разгласи за него позорни обстоятелства, свързани с личния му живот.

Районният съд във Враца осъди Т. Й. М. да заплати на С. К. И. причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 896.05 лв., както и 1 500 лв. обезщетение за нанесени неимуществени вреди, заедно със законните лихви за тази сума. Извършеното престъпление е по чл. 214 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Присъдата на Районен съд – Враца подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок пред Окръжен съд – Враца.