Врачанският окръжен съд днес замени наказанието „пробация“, наложено на непълнолетен, с „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 3 месеца, което той ще изтърпява ефективно при първоначален „строг“ режим в Поправителния дом за непълнолетни младежи към Затвора във Враца.

Делото бе образувано по предложение на председателя на Пробационния съвет в района на действие на Районен съд – Враца.

В искането се сочи, че непълнолетният е бил осъден на едно най-тежко наказание „пробация“, определено между наказания, наложени му по две дела. Пробационните мерки обаче той изпълнявал само отчасти и проявявал несериозно отношение към тях.

През периода на корекционно въздействие пробационните служители не са установили позитивни промени в нагласите и поведението му.

Част от мерките изобщо не са изпълнявани, поради неговото поведение. Имало е и период, в който той бил в неизвестност и е бил обявен за издирване.

Въпреки, че е непълнолетен до момента е осъждан 6 пъти. По време на изтърпяването на пробационните мерки, е извършил други две престъпления, за които са му наложени наказания „лишаване от свобода“. Непълнолетният в момента е в Поправителния дом за непълнолетни младежи към Затвора във Враца

Днешното определение на Врачанския окръжен съд, с което наказанието на непълнолетния „пробация“ се заменя с „лишаване от свобода“, може да се обжалва и протестира в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд.