Врачанският окръжен съд потвърди ефективната присъда на мъж за грабеж Окръжен съд – Враца потвърди присъдата на Районен съд – Козлодуй в осъдителната част, с която С. Б. и В. Й. са признати за виновни в това, че 29.01.22 г. във врачанско село, в съучастие, са отнели чужди движими вещи – парична сума в размер на 290 лв. и мобилен телефон, общо на стойност 321 лв., от владението на Д. Г., с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила и заплаха.

За това престъпление Районен съд – Козлодуй е наложил ефективно наказание от 3 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ на С. Б., което той ще трябва да изтърпи при първоначален „общ“ режим.

Наказанието на В. Й. за това престъпление е 2 години и 8 месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение се отлага за срок от 5 години.

Въззивното дело в Окръжен съд – Враца е образувано след подадена жалба от подсъдимия С. Б. и неговата защита срещу присъдата на Районен съд – Козлодуй.

Другият подсъдим – В. Й. – не е обжалвал присъдата.

Със своето решение Врачанският окръжен съд е потвърдил наложеното наказание от първоинстанционния съд на С. Б., като го е счел за отмерено по вид и справедливо по размер, което прави възражението на защитата на подсъдимия неоснователно.

Решението на Врачанския окръжен съд е окончателно.