За общо 4 длъжностни престъпления директорка отива на съд.

Окръжна прокуратура – Монтана вече е внесла за разглеждане в съда обвинителния акт срещу Н.П.. През периода от 23.05.2012 г. до 01.06.2017 г. обвиняемата П. била

директор на „Дом за възрастни хора с деменция“ и „Дом за стари хора“ в с. Добри дол, област Монтана. Двете специализирани институции били второстепенни разпоредители с бюджетни средства към Община Лом. Имали обща каса и персонал.

Сред основните предоставяни от тях услуги били приготвяне на храна, поддържане на лична хигиена и такава на жилищните помещения, обитавани от обслужваните, както и здравно подпомагане в зависимост от спецификата на заболяванията на лицата.

През м. януари 2017 г. бил извършен одит на дейността на двете социални заведения от сектор „Вътрешен одит“ при Община Лом. Успоредно с това тръгнала и проверка от страна на Инспектората към Агенция за социално подпомагане – гр. София.

По резултати от одита било установено, че в Домовете липсва изградена „Система за финансово управление и контрол“. Това според проверяващите довело до

съществени нарушения при разходване на средствата за издръжката им.

В нито един от случаите на закупуване на материали нямало заявка за необходимостта им, утвърдена от директора. Това се правело без значение от предназначението на парите – когато се харчело за поддръжка, хранителни продукти, канцеларски или строителни материали и др.

С цел документалното им отчитане били сключвани дори фиктивни сделки със съмнителни или несъществуващи фирми, изготвени неистински фактури, с прикрепени към тях фискални бонове. Впоследствие те били представяни лично от обвиняемата П. пред касиера за осребряване, като парите били получавани от нея и то на ръка.

При строително-ремонтни дейности нямало представена количествено-стойностна сметка, договор или протокол за извършена работа. Нямало заявки за материали и при ремонт на служебните автомобили, нито протокол за установяване на повредата или какъвто и да било документ, удостоверяващ необходимостта от тази услуга. Когато получените материали се нуждаели от заскладяване поради техния характер, реално същите не постъпвали в склада на домовете. Всички такива сделки били изплатени в брой от касата на двете социални заведения, за което били издадени разходни касови ордери.

Освен това, като директор

Н.П. дори упражнявала и служебен натиск върху подчинените й, които следвало да оформят представените от нея документи и да предприемат съответните действия по извършване на разходите по фактури.

По този начин обвиняемата получила от касата на ръководените от нея институции сума в общ размер на 189 523 лева.

През м. декември 2015 г. обвиняемата Н.П.

издала заповед за изплащане на допълнителни възнаграждения и разпоредила тяхното изплащане, в това число и на себе си в размер на 900 лева, без да има правомощие за това.

Работодател на директора на домовете е кметът на Община Лом и само по негово разпореждане би могло да й бъде определено и изплатено допълнително възнаграждение към основното й трудовото възнаграждение. В конкретния случай с действията си П. превишила правомощията си.

С решение на Общински съвет Лом бил приет бюджетът на Община Лом за 2015 година, в който било заложено за „Дом за възрастни хора с деменция“ и „Дом за стари хора“ в с. Добри дол да бъде закупен служебен автомобил. Ставало дума за пътнически микробус на стойност до 10 000 лева. Директорът на Домовете – обвиняемата Н.П., сключила договор за внос на деветместен бус от името и за сметка на възложителя. В него не били упоменати марката, технически характеристики, пробег, година на производство, състояние или някакви други условия. Договорената цена била 10 000 лева, платена по личната сметка на изпълнителя, като

обвиняемата приела и платила за автомобил „Хюндай Старекс“, въпреки изключително лошото му техническо състояние. Впоследствие въпросното МПС било многократно ремонтирано със средства на домовете. Оказало се че то е значително по-евтино.

Видно от заключението на вещото лице по оценъчната експертиза,

разликата между действителната стойност на закупения бус – 3500 лева до платената за него – 10000 лева е 6500 лева, която разлика представлява значителна вреда.

По този начин обвиняемата П. съзнателно сключила явно неизгодна сделка за представляваните от нея социални институции.

За времето, през което Н.П. била директор на домовете в с.Добри дол,

обвиняемата извършила множество пътувания в страната, като за тях не били издавани заповеди за командировки.

За целта тя използвала служебен автомобил в почивните дни на седмицата.

Осъществените от нея пътувания били до направления, които нямали никаква връзка с дейността на социалните домове.

Някои от датите и дори цели периоди на пътуванията съвпадали с тези, на които Н.П. използвала платен годишен отпуск. Повечето от посочените в пътните листове дестинации не били реални. С действията си обвиняемата, в качеството си на длъжностно лице, изпълняващо ръководна работа, умишлено не положила достатъчно грижи за ръководенето и стопанисването на повереното й имущество.

Настъпилите вредни последици от извършените от Н.П. престъпления разкриват изключително високата обществена опасност на деянието и дееца. Особено тежкият случай се обективира и от типа на домовете, управлявани от обвиняемата. Има се предвид, че в тях били настанени лица в безпомощно състояние, каквито са старите хора и лицата с умствени увреждания. Основните задължения на обвиняемата били да полага изключителни грижи за настанените в домовете с оглед тяхното неравностойно положение, като вместо да изпълнява същите, тя ощетявала не само бюджета на домовете, но и самите безпомощни лица.

Сега прокуратурата е внесла обвинения по 4 текста – по чл. 203, ал.1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, по чл. 220, ал. 1 от НК, по чл. 282, ал. 2 от НК и по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Предстои наказателното производство срещу Н.П. да продължи в съда.

Снимка: БНР