Днес в Окръжен съд – Враца се проведе заседание по Въззивно наказателно общ характер дело № 397/21 г. Делото бе образувано след внасяне на две жалби срещу присъда, произнесена от Районен съд – Мездра по НОХД 276/21, с която бе признат за виновен Д. Й. от Мездра и му бе наложено наказание след редукция от 6 г. „лишаване от свобода“ при „общ“ режим на изтърпяване.

Подсъдимият бе признат за виновен в това, че 8 януари 2021 г. в гр. Мездра в дома си е държал четири броя огнестрелни оръжия и 28 боеприпаси за тях в нарушение на ЗОБВВПИ, вследствие на което е произведен изстрел с едно от оръжията и е последвала смъртта на малолетно дете, като деецът не е искал и не е допускал това и случаят е особено тежък.

Жалби срещу присъдата бяха внесени от повереника на наследниците на починалото малолетно дете и от защитниците на подсъдимия.

Троен наказателен състав на Врачанския окръжен съд даде ход на делото. От страните в процеса не бяха направени искания за събирането на нови доказателства.

След изслушването на пледоариите съдът обяви, че ще се произнесе с решение по делото в законоустановения срок, който в този случай е до два месеца.