Инспектори от отдел „Борба с наркотрафика” на Митница Русе задържаха близо 22 000 литра минерален терпентин без документи за платен акциз. Стоката е била декларирана като химикал, използван в козметичната индустрия.

Внушителната по обем пратка от 31 PVC куба е спряна за проверка на влизане в страната в края на месец октомври.  При проверката на превозното средство възникват съмнения, че стоката е акцизна и за нея трябва да бъде представен изисквания по закон електронен акцизен документ, какъвто документ шофьорът на камиона не могъл да представи. По-късно чрез e-mail транспортната фирма направила опит да заблуди митническите органи като подала документи, издадени за друго превозно средство.  Цялото количество от стоката е задържано и се взети проби за лабораторен анализ. Резултатите от него потвърждават, че стоката е акцизна и би трябвало да пътува с документ, удостоверяващ начисляването, плащането или обезпечаването на акциза.

По случая предстои образуване на административнонаказателно производство. Предвидената в закона санкция е двойният размер на дължимия акциз, около 45 000 лева, плюс  конфискуване на установеното количество – 21 600 литра минерален терпентин.