Правителството прие решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Борисова срещу България“ (жалба № 14997/11) пред Европейския съд за правата на човека.

Вечерта на 13-и септември 2010 г. на жалбоподателката бил съставен акт за констатиране на дребно хулиганство, изразяващо се в непристойно поведение, демонстрирано спрямо полицейски служител, с което е нарушила обществения ред и спокойствие. На следващия ден, в рамките на образуваната съдебна процедура по реда на Указа за борба с дребното хулиганство, тя се явила в Районен съд – Враца пред състав от един съдия.

Жалбоподателката не е разполагала с необходимото време и възможности да организира защитата си. В хода на съдебното заседание й било отказано да призове свидетели, които да подкрепят нейната версия за случилото се, като освен това тя не е имала достъп до адвокат. Съгласно приложимата към процесния момент нормативна уредба решението на Районен съд е окончателно и не е подлежало на обжалване пред по-горна съдебна инстанция, поради което не е била налице правна възможност жалбоподателката да упражни процесуалните си права в съответствие с изискванията за справедлив Съдебен процес.

генерал агрохимикали

В светлината на константната практика на ЕСПЧ и по-специално решението по делото „Борисова срещу България“ (жалба № 56891/00), ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 3 000 (три хиляди) евро.