Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”.

Той ще подпомага лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса.

Целта е да се предостави финансова подкрепа за най-уязвимите групи, засегнати от кризата.

Наличните средства във фонд „Обединени срещу COVID-19“ вече достигнаха 815 000 лева, благодарение на даренията на щедри компании, фондации и индивидуални дарители.

Продължават да се насърчават безусловни дарения към фонда в подкрепа на спешните нужди в страната по време на кризата с коронавируса.

„Нуждите са много и вашата подкрепа би помогнала на много български общности в изключително затруднено положение. 100 процента от вашето дарение ще се използва за подкрепа на значими инициативи в цялата страна.“

Фондът се управлява от оперативен Борд на основателите – Красимира Величкова, изпълнителен директор, Български дарителски форум; Десислава Тальокова, изпълнителен директор, Фондация „Америка за България“; Петър Т. Иванов, изпълнителен директор, Американска търговска камара в България и представител на Посолството на САЩ в София.

Кой може да кандидатства за финансиране?
Български юридически лица – неправителствени организации (регистрирани по ЗЮЛНЦ), социални предприятия, микро и малки бизнеси (само в случай, че се предоставя безвъзмездна подкрепа за уязвими общности), читалища, лечебни заведения и общини, могат да кандидатстват за финансиране от фонда.
За какво може да се получи финансиране?

Насърчаваме кандидатури, насочени към предоставяне на услуги и подкрепа на най-уязвимите хора – самотни възрастни или домове за възрастни, деца и младежи в риск, самотни родители, жертви на домашно насилие, бездомни, хора с хронични заболявания или със специални нужди, лекари и медици на първа линия и други.

Какво следва при одобрен проект?

След като оперативният борд е одобрил проекта Ви за подпомагане, се сключва договор с Български дарителски форум и средствата се превеждат на организацията по банков път. След приключването на проекта всяка организация е задължена да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи.

Какъв е размерът за финансиране на един проект?

Финансовата подкрепа за проект ще е от 5 000 до 10 000 лева, в зависимост от обхвата на проекта и нуждите, които организацията адресира.

Допустимите разходи са описани във формуляра за кандидатстване. Неправителствените организации, социалните предприятия, микро и малки бизнеси, както и читалищата имат право да включат 20% административни разходи в заложения от тях бюджет.

Кандидатурите ще се приемат в два кръга. Възможно е обявяването на допълнителен кръг, при наличие на финансиране.

Повече информация за дарителския форум може да откриете ТУК. 

Може да дарите по банков път:

Обединена българска банка
IBAN BG06UBBS80021026072940
BIC UBBSBGSF
Български дарителски форум