Община Враца и „Екопак България” АД, подаряват детски екопразник за всички малки жители, в деня на деветото издание на Националната кампания „Да изчистим България Заедно“ – 14-ти септември.

Чрез куклен театър ще се разкаже на децата как да опазват природата и да събират разделно. Представлението ще започне в 10:00 ч. пред сградата на общината.

Най-мащабната доброволческа кампания за поредна година ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци, в името на каузата за по-чиста околна среда.

Стартът на кампанията е в 09:00 ч., а определените места за почистване са:

Корито на река „Лева” от разклона за село Згориград до кв. „Бистрец“, велоалея – от парк „Хижата“ към комплекс „Чайка“, парк „Хижата”, входно-изходни артерии на града, гората към ТЕЦ „Младост“, каналите на – „Медковско дере“, „Скакля“, ул. „Георги Апостолов“, при бул. „България”, пред ж.к. „Сениче” бл. 74, бивши сервизни гаражи в ж.к. „Сениче“, под център „Зорница“, парк стадион „Христо Ботев“, от „Чифлика“ – база ГУСВ – ул. „Шипка“, пътят от Криводолско шосе към кв. „Кулата“, под жк „Сениче“ бл. 74, включително и канала.

И тази година Община Враца приканва жителите да се включат в организираното предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци.

Всички желаещи да се присъединят към кампанията „Да изчистим България Заедно“, трябва да подадат заявка на сайта на Община Враца – http://www.vratza.bg/?page=6.
Информацията е необходима, за да може да се осигурят необходимите помощни материали /чували и ръкавици/, както и за организиране на своевременното извозване на събраните отпадъци.

Лица за контакт, ангажирани с организирането, провеждането и разясняването на кампанията:
• инж. Христос Мингас Началник отдел ПИОС – тел. 0887 900 318 (mingas@vratza.bg)
• Галя Блехова – Главен експерт „Озеленяване и ООС“ в отдел ПИОС, тел. 0887 900 357 (gblehova@vratza.bg)
• Елица Богданова – Младши експерт „Екология“ в отдел ПИОС, тел. 0879 351 399