Успешно приключиха дейностите по проект „Изграждане на зелена система за гражданите в отдалечен от централната част на гр. Козлодуй квартал – зона за отдих, спорт и детски кът”, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда като част от Националната кампания „Чиста околна среда” за 2018 година и изпълняван от Община Козлодуй.

Новата площадка се намира между ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Рангел Панталеев” и ул. „Цар Борис I”. Тя е оборудвана с комбинирано детско съоръжение, люлка, спортно съоръжение, пейки, голяма беседка и кошчета за отпадъци. Целта на проекта е новият облик на мястото да подтикне гражданите да пазят градската среда чиста и зелена, а кошчето за разделно събиране на отпадъците е поставено и с образователна цел за най-малките. Посадени са 15 дървета и е засята тревна смеска. Ръководителят на проекта и еколог в община Козлодуй – Велислава Спасова споделя: „Жителите на квартала от години заявяват желанието си кварталният център да бъде облагороден и се включиха активно с доброволен труд в почистването на терена, засаждането на дървета, поливането. Мястото е тотално преобразено, а хората от квартала са доволни и заявяват желанието си и занапред да се грижат за опазването на площадката, която вече се радва на висока посещаемост.”

преди: