Министерството на здравеопазването не одобрява въвеждането на задължителни PCR тестове при хоспитализация в болница. Това стана ясно от позиция на ведомството, изпратена до медиите.

От там обясняват, че по отношение на критерии за изследване за COVID-19 в страната се прилагат насоките на Световната здравна организация, а именно наличие на симптоми на остра респираторна инфекция (внезапна поява на най-малко една проява – кашлица, повишена телесна температура или затруднено дишане), близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19 или анамнеза за пътуване в държави с регистрирано вътрешно разпространение на коронавирус.

Обръщаме внимание, че назначаването на PCR тест за COVID-19 се осъществява по преценка на лекуващ лекар или на съответната регионална здравна инспекция. Считаме, че от медицинска гледна точка няма необходимост всеки постъпващ в болница пациент да бъде тестван с PCR тест за COVID-19, ако няма медицински показания за това. Това на практика не се прави за нито едно заболяване. Освен това, въвеждането на подобно изискване значително би затруднило навременния достъп на гражданите до медицински услуги и здравни грижи.

От ведомството напомнят още , че в анекса към Националния рамков договор фигурира „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.

„Тази дейност могат да изпълняват лечебните заведения и лаборатории, които имат договор с НЗОК и фигурират в заповедта на здравния министър, с която се определят лечебните заведения за лабораторно потвърждение на COVID-19 по PCR метода“, обясняват още от там.

„Приемът за диагностика и лечение се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия“, заключават от здравното ведомство.