Защо разговорът за медиация е важен?

Медиацията е доброволна и гъвкава процедура за алтернативно, извънсъдебно решаване на спорове, която се случва в условията на пълна конфиденциалност. Медиаторът е неутрално лице, което участва в процедурата с цел да подпомогне страните по даден спор за по-добра и по-продуктивна комуникация. Неговата роля се изразява в това да насочи страните към изглаждане на различията и намирането на общо решение на проблема, което да е в интерес и на двете спорещи страни.

И все пак, въпреки че медиацията е известна с многото си положителни страни – по-евтина за страните по спора, доброволна, напълно конфиденциална, гъвкава и много по-бърза от съдебните процеси, тя остава основно извън обществения дебат и далеч от мисълта на хората, когато стане въпрос за решаване на спорове. Вместо това често се залага на арбитраж в търговски спорове, а в другите – бързо се стига до съд.

Затова проектът e-MEDIATION: Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, обединявайки усилията на Фондация „Право и Интернет“ и Българската Търговско-Промишлена Палата, се стреми да увеличи културата на медиация в България и Европейския съюз, както и да улесни достъпа до медиация чрез създаването на модерна и удобна онлайн платформа за разрешаване на търговски спорове. С тази цел проектът създаде и препоръки за политики, които да спомогнат законодателството и съответните органи да спомогнат разпространението на медиацията. Според направените по време на проекта проучвания и срещи с експерти и заинтересовани лица, проектния екип идентифицира няколко ключови елемента, които да спомогнат разговора за медиация, които можете да разгледате по-подробно в приложените материали.

Ако искате да научите повече за медиацията като способ за решаване на спорове, да разберете повече за проекта или да използвате онлайн платформата, посетете този линк.

Този проект е финансиран с подкрепата на програма Правосъдие (2014-2020) на Европейската комисия.

Съдържанието на настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите, които носят отговорност за съдържанието й.

Европейската комисия не поема никаква отговорност за информацията в публикацията.