В деня на националния празник започва предизборната кампания за петите избори през последните две години.

Този път в бюлетината ще има 21 партии и коалиции.

Броят на кандидатите е точно 5621.

Секциите, които ще бъдат разкрити на 2 април в страната, са 11 818. Тези в чужбина са повече от 800.

Този път освен с машини, ще се гласува и с познатите хартиени бюлетини.