Започва изплащането на пенсиите. Те ще са в преизчислен размер в съответствие с новото законодателство.

Така всяка година осигурителен стаж ще „тежи“ повече в пенсионната формула. Минималната пенсия е повишена от 300 на 370 лева.

Нараства и максималният размер на получаваните една или повече пенсии – от 1440 до 1500 лева.

генерал агрохимикали

Социалната пенсия за старост става 170 лева. На възрастните ще се изплащат и COVID добавки в размер на 60 лева.