Министерството на земеделието (МЗ) започва информационна кампания за директните плащания през 2024 г. за земеделските производители от цялата страна.

Целта е експертите да представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните.

В рамките на кампанията фермерите ще получат информация за новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и отговор на въпросите си.

Кампанията тръгва днес в Пловдив, Пазарджик, Плевен и Ловеч и ще продължи в останалите области до 22 май.