През изминалата седмица са регистрирани общо 8 690 случаи на остри заразни заболявания срещу 7 169 случаи за предходната седмица. От тях 2 437 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 989 случаи за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 64,32 на 10 000 души срещу 52,50 на 10 000 души за предходната седмица, информира Министерството на здравеопазването.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 26 случаи срещу 27 случаи за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити 40 случаи срещу 38 случаи за предходната седмица;

Кампилобактериоза 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случаи срещу 8 случаи за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Салмонелоза 5 случаи срещу 0 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 80 случаи срещу 89 случаи за предходната седмица;

Скарлатина 8 случаи срещу 8 случаи за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 5 случаи за предходната седмица.

РЗИ-Благоевград информира за регистриран епидемичен взрив от Трихинелоза на територията на гр. Благоевград.  Заболелите са 2-ма души от едно семейство, консумирали месо от диво прасе. Болните са хоспитализирани в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, гр. София. В хода на епидемиологичното проучване са издирени 12 души, консумирали от същото месо. Уведомени са личните им лекари за наблюдение и изследване. Своевременно е информирана ОДБХ-Благоевград за предприемане на мерки по компетентност.

Епидемиологичното проучване продължава.