„Предложените текстове са плод на много колективна работа. Усилен беше диалогът с Росен Желязков и с Николина Ангелкова. Правим възможно най-много за да облекчим натиска в тези сектори.“

Това заяви социалният министър Деница Сачева по време на брифинг за представянето на новия дизайн на мярката 60/40 на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината“, каза министър Сачева.

Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет, се очаква БВП през текущата година да спадне с 3 процента в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и s 5,3 на сто през третото тримесечие на годишна база.

„Средният за годината спад на заетите се оценява на 2,1 процента”,

каза още тя.

Очакванията на Агенцията по заетостта за средногодишния брой на регистрираните безработни при сценарий на бързо възстановяване на секторите хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, възлиза на 253 000. В случай, че това не се реализира, се очаква броят им да стане 274 хиляди.

По данни на Агенцията по заетостта към 25 юни 2020 година броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души. На същата дата на 2019 са регистрирани общо 169 891 безработни, като нарастването на годишна база се изчислява на 107 719 души. Регистрираните безработни към 13 март 2020 година са 201 хиляди и 21 души, като нарастването за периода до 25 юни е със 76 859 души.

В периода от 24 март до 25 юни са постъпили заявления от 128 880 безработни за изплащане на обезщетения за безработица. От 13 март до 25 юни са постъпили на работа 78 568 безработни.

Към 24 юни 2020 година са одобрени и предоставени на НОИ 8 554 заявления по схемата 60/40, като те се отнасят за 155 371 души. Изплатените средства по данни на НОИ към 23 юни са 114, 7 млн. лева.