Новата декларация е предназначена за стоки, вложени в пратки, със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR

От 01.07.2021 г. се въвежда нова митническа декларация с намален набор от данни при внос*, която ще се използва за деклариране на стоки, съдържащи се в пратки, обект на дистанционни продажби и със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR.

В тази връзка на същата дата е планирано въвеждане в експлоатация на актуализирана версия на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция „Митници“.

Промяната произтича от влизането в сила на новите правила за електронна търговия (т.нар. ДДС пакет).

С актуализацията на МИСВ и с оглед Директива 2006/112/ЕО на Съвета (Директивата за ДДС) се въвежда митническа декларация с намален набор от данни при внос, с която могат да бъдат декларирани стоки, вложени в пратки, по схемата IOSS, по Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, както и всички други стоки от трети страни, обект на дистанционна продажба (онлайн търговия):

чиято собствена стойност не надвишава 150 EUR;

– не са обект на забрани и ограничения;

– са различни от акцизни стоки;

В случай, че стоките в пратката не отговарят на тези условия, те следва да се декларират със стандартна митническа декларация**, с която до този момент се декларираха всички пратки, подлежащи на митническо оформяне при внос.

Както и стандартната митническа декларация при внос, така и новата митническата декларация с намален набор от данни ще се подава по електронен път съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за митниците.

Декларацията с намален набор от данни може да бъде подадена лично от получателя на пратката или от митнически представител (куриер, поща или др.).

Получателите, които желаят да подадат лично митническа декларация, трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП), ЕОРИ (EORI) номер и регистрация за подаване на данни по електронен път в Е-Портала на Агенция „Митници“.

Контекст

От 01.07.2021 г. се премахва прагът за освобождаване от ДДС от 22 EUR (за България е 30 лв.), в резултат на което всички стоки, внесени в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС, независимо от тяхната стойност. Заедно с премахването на освобождаването от ДДС за внос на стоки с ниска стойност, в законодателството се въвеждат две опростявания за събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, непревишаващи 150 EUR:

– Специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави (обслужване на едно гише при внос – IOSS), посочен в дял XII, глава 6, раздел 4 от Директивата за ДДС. IOSS yлecнявa cъбиpaнeтo, дeĸлapиpaнeтo и плaщaнeтo нa ДДC зa пpoдaвaчи, ĸoитo дocтaвят cтoĸи извън EC нa крайни ĸлиeнти в EC, като начисляват ДДС в момента на покупката. Ha пpaĸтиĸa тoвa oзнaчaвa, чe тeзи дocтaвчици и eлeĸтpoнни интepфeйcи мoгaт дa cъбиpaт, дeĸлapиpaт и плaщaт диpeĸтнo ДДC нa избpaнитe oт тяx дaнъчни opгaни, вмecтo ĸлиeнтитe дa плaщaт ДДC пpи внoc в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa нa cтoĸитe. Toвa yлecнявa пpeдпpиятиятa, ĸaтo cъщeвpeмeннo зaщитaвa oнлaйн ĸyпyвaчитe oт cĸpити paзxoди.

– Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, определен в дял XII, глава 7 от Директивата за ДДС, при който титулярят на разрешението за отсрочено плащане (митническия представител – пощи или куриер) начислява дължимия ДДС при внос на получателя и в последствие го заплаща на Агенция „Митници“.

Повече информация за промените е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“:

Информация за граждани – в секция Пощенски и куриерски пратки

Информация за бизнеса – в секция Митническа дейност – Електронна търговия

*митническа декларация с намален набор от данни при внос по колона H7 от приложение Б на Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 (ДР)

**стандартна митническа декларация по колона H1 от приложение Б на ДР