Една от  мерките за ограничаване на катастрофите и за  подобряване  работата на полицията в област Враца са активизирането на дейността с наличните автоматизирани технически средства за контрол, с цел постигане на превантивен ефект върху категорията водачи, които са склонни да извършват нарушения на Закона за движение по пътищата. Именно за това камерите на пътна полиция са модифицирани с възможност за експлоатация в тъмната част на денонощието. През годината са установени 27 678 нарушения за скорост.

Провеждат се специализирани полицейски операции (СПО) по метода Широко обхватен контрол и СПО по малките населени места с извършване проверки на всички МПС и водачи, преминаващи по определени участъци от Републиканската пътна мрежа, както и провеждане на тематични операции по линия на “TISPOL” с различна насоченост. За отчетения период са проведени 380 специализирани полицейски операции.

Съвместно с областните комисии по безопасност на движението  се  извършват проверки на състоянието на пътната мрежа, знаковото стопанство, еластичните огради, маркировката и други фактори, влияещи върху безопасността на движението по пътищата от първи и втори клас пътна мрежа, като за констатираните проблеми се изготвят сигнални писма до стопаните на пътя за предприемане на мерки. През отчетения период на 2023 година са изпратени 169 броя сигнални писма-предписания, допълват от МВР-Враца.