На 28.12.2023г., Български пощи получиха разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна и на електронен носител.

През 2023г., по отношение на ваучерите за храна се извършиха законодателни промени, свързани с дигитализирането им. За няколко месеца Български пощи успешно изградиха техническа инфраструктура за тяхното въвеждане.

От 10 години дружеството успешно развива услугите си по предоставяне на ваучери за храна и ваучери за подаръци на хартиен носител, като е осигурило ползването им в над 6000 търговски обекта. През този период от услугата са се възползвали над 1300 работодатели.