Всички работодателски организации подкрепиха днес на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение номер 325 и Решение номер 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка.

Това е така наречената схема 60/40.

Това съобщи Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Схемата в сегашния й вид ще действа до утре – 30 юни. С промените ще продължи да действа от 1 юли до 30 септември, а при необходимост и до по-късно.

Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда.

Ще се увеличат максимално икономическите дейности, които ще бъдат подкрепени.

Предвиден е и текст за тези, които са изчистили своите данъчни задължения към края на 2019 година, а за 2020 са ги декларирали, но все още не са ги платили, да нямат пречка да могат да кандидатстват по мярката.

„Надяваме се от септември месец да започне ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако икономиката не започне да се възстановява, ще се помисли за по-ясно подпомагане на засегнатите сектори“, заяви Велев.

СЕБН