В НОИ ЗАПОЧВАТ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА И ОБМИСЛЯТ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, АКО НЕ БЪДАТ ЧУТИ!

НСИ, КЗП и КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТАТА ЩЕ СЪЩО СА В ГОТОВНОСТ!

Хиляди работници и служители от НОИ започват серия от протести в цялата страна като етап от преминаването към ефективни стачни действия.

Това стана ясно от изпратено прессъобщение от Национален синдикат на административните служители към КТ “Подкрепа” във връзка със серия от протестни действия на административни структури от цялата страна, вкл. и в град Враца.

Публикуваме без редакторска намеса:

„Напомняме, че още през месец май стартира процедура по уреждане на колективен трудов спор и бяха представени техните искания за увеличение на възнагражденията. Голяма част от формалните изисквания на закона бяха изпълнени още тогава, взети бяха и нужните решения с необходимото мнозинство.

На 25-ти май 2023 г. бе проведена предупредителна ефективна стачка, в която се включиха над 2200 служители на НОИ в цялата страна.

Представеният от правителството проект на Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. не предвижда средства за какъвто и да е ръст на заплатите на служителите в НОИ и се очаква да бъде гласуван на първо четене в зала още на 11.07.2023 г. (вторник).

Именно на 11.07.2023 г. ще започне и постепенната ескалация на действията на служителите в защита на техните колективни искания. Поставеното вече начало с обявената и проведена предупредителна стачка ще бъде последвано от начало на символични стачни действия, които ще започнат на 11 юли и които ще се допълват от мълчалива предупредителна демонстрация в обедната почивка пред офисите на териториалните поделения в страната.

Планирано е и провеждането на серия от протестни митинги в цялата страна, чието провеждане ще започне от 7.30 часа (8.00 ч. за София) на 14.07.2023 г. В тези мероприятия ще се включат и служителите в Националния статистически институт, Комисията за защита на потребителите, Комисия по досиетата и други административни структури, в които заплатите са на изключително ниски нива. Първоначално протестите ще се провеждат пред сградите на съответните административни структури и пред Народното събрание, а в следващата седмица, митинги ще бъдат насрочени пред сградите на областните управители в страната с включване на представители от всички администрации, в които Синдиката на административните служители „Подкрепа“ има свои членове.

Липсата на адекватна реакция от изпълнителната и законодателната власт при тези мероприятия ще остави служителите без друга алтернатива, освен провеждане на ефективни стачни действия и преустановяване на работата на Националния осигурителен институт. Обсъждат се и варианти, при започване на ефективни стачни действия, към тях поетапно да се присъединят и служителите на други администрации, възползвайки се от правото си да стачкуват ефективно в знак на солидарност.

По изчисления на Синдикат на административните служители “Подкрепа”, за увеличаване на заплатите в НОИ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 30 милиона лева и именно това настояваме да се случи с приемането на ЗБДОО за 2023 г.! За НСИ нужната сума е 7 милиона лева, за КЗП около 3 милиона, а само под 1 милион е необходим за осезаемо увеличение на заплатите в комисията по досиетата.

Липсата на необходимите средства в проекта на ЗБДОО 2023 няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите в НОИ. Очевидно управляващи и политици от всички цветове не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно и нееднократно да се преизчисляват всички отпуснати пенсии в страната. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят, а днес получават заплати, които все по-лесно са сравними с минималните размери на пенсиите, които служителите обработват и до масовите нива на обезщетенията на безработните лица.

Липсата на нужните средства в НСИ, КЗП и комисията по досиетата ще провокират лавинообразно недоволство в съответните администрации и има реален риск от обявяване на протести и ефективни стачни действия и там!

ВРЕМЕ Е ДЪРЖАВАТА ДА ЗАПОЧНЕ ДА ЦЕНИ РАБОТНИЦИТЕ СИ! КРАЙНО ВРЕМЕ Е!
ОБРАТНОТО БРОЕНЕ ЗАПОЧНА!“