Увеличение на пенсиите през 2023 г. ще има само от 1 юли с класическото швейцарско правило, което означава 12% осъвременяване.

Това вече е окончателно ясно след гласуването на удължителния закон.

Това, разбира се, не означава, че с новите бюджетни закони няма да се приемат други идеи за парите на възрастните, но с план за избори напролет и редовен бюджет вероятно средата на годината.

В дългия последен работен ден преди коледната ваканция на парламента бяха отхвърлени всички предложения, предвиждащи увеличение на пенсиите.

Депутатите не приеха предложенията на БСП за две преизчисления, едното от които от 1 януари, за да
компенсира недоразуменията от октомврийското преизчисление на над 800 000 пенсии.

Въпреки че получи подкрепа в две комисии – бюджетната и социалната, предложението на “Продължаваме промяната” за промяна в швейцарското правило също бе отхвърлено в пленарна зала.

То предвиждаше вместо с 50% от ръста на осигурителния доход и от индекса на потребителските цени, пенсиите да се осъвременяват от 1 юли със 100% от показателя, който е регистрирал по-висок ръст.

Това щеше да позволи 12,7% ръст от 1 юли догодина – незначителна разлика за 2023 г., но по-съществена през следващите две години, според данни в средносрочната бюджетна прогноза и изчисления на НОИ.

Ето как ще бъдат увеличавани пенсиите по класическото швейцарско правило през преследващите три години:

– 12% през 2023 г.;
– 8,6% през 2024 г.;
– 6,2% през 2025 г.

По модифицирано швейцарско правило процентите биха се променили така:

– 12,7% през 2023 г. – 100% от индекса на потребителските цени за 2022 г.;
– 10,8% през 2024 г. – 100% от нарастването на осигурителния доход през 2023 г.;
– 9,2% през 2025 г. – 100% от нарастването на осигурителния доход през 2024 г.