С до 30% ще бъдат увеличение заплатите на служителите на НОИ, които са ангажирани с овладяването на последствията от кризата с COVID-19.

Това ще стане чрез допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт в размер на 5 503 000 лв.

Решението е взето на заседание на Министерския съвет.

Увеличението влизат в сила от 1 август. „С допълнителния трансфер ще се покрият разходите за тяхното изплащане и за задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя до 31 декември”.