Предложението е на министъра на образованието Красимир Вълчев в проект за постановление на Министерския съвет.

Така минималната стипендия ще стане 85 при сегашни 70 лева, а максималната – 180 при 150 лв. сега.

Увеличението ще влезе в сила от началото на втория семестър на текущата учебна 2020/2021 г.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с 6 млн. лева на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще им даде възможност да повишат размера на стипендиите за успех и/или доход с 20%.