Към 1 септември цената на природния газ вече е 69,4 лв./MWh, без пренос, достъп, данък върху потреблението и данък върху добавената стойност. За сравнение, цената на електроенергията през август беше 57,60 лв./MWh, което представлява увеличение от 20,5%. Три пъти по-голяма е разликата със същия месец преди година , когато цената на природния газ беше 22,46 лв./MWh.

Новата цена беше определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес и ще влезе в сила незабавно. Въпреки това, тъй като е малко вероятно световният пазар да види спад в цените на природния газ, през октомври може да наблюдаваме нов скок в цените. Когато условията на договора бяха предоговорени с Газпром през март миналата година, пазарният компонент беше включен във формулата на цената. Според изпълнителния директор на “Булгаргаз” Николай Павлов, една от основните причини за повишаването на цените на природния газ е увеличаването на търсенето на международния пазар и недостигът на суровини.

Експертите сочат, че основен проблем в страната ни е липсата на диверсификация на енергийните източници, което води до главоломно увеличение в цените.

Повишаването на цените на природния газ е все по -вероятно да предизвика огромни промени в цените на отоплението, топлата вода и електроенергията.

Председателят на КЕВР Иван Иванов направи подобни предположения пред парламентарната комисия по енергетика, когато обяви, че топлофикацията е поискала корекции на цените от 1 септември. По -късно изпълнителният директор на компанията Александър Александров призна, че се говори за увеличение с 20%. Това обаче е малко вероятно да се случи сега- от една страна поради кратките срокове и процедури, които трябва да се спазват, а и защото регулаторните изисквания за цените на природния газ са определени да се случват на шест месеца .

От 1 юли последните цени на отопление и топла вода в София са се повишили с близо 20%, в сравнение със средното увеличение за страната от 16,2%. Основната причина за това са високите разходи на компанията за емисии на природен газ и въглерод.