Срокът за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища се удължава до 15 септември 2023 г., реши правителството.

Тя е одобрена от Министерския съвет през юни миналата година като средствата са предоставени на училищата.

Първоначалният срок за изпълнение на дейностите беше до месец май 2023 г., но в Министерството на образованието и науката постъпиха писма от различни общини или училища с мотивирани искания за удължаване.

В тях се посочва, че изграждането или ремонтът на спортната площадка не е удачно да се изпълнява по време на учебната 2022/2023 година в училищата, които не разполагат с друга такава, тъй като това би възпрепятствало нормалното провеждане на часовете по физическо възпитание и по тази причина част от бенефициентите изчакват лятната ваканция на 2023 г., за да изпълнят дейностите.

Друг мотив е, че предоставянето на финансовия ресурс по Програмата е съвпаднало с наближаването на зимния период, който е крайно неподходящ за полагане на бетон, асфалт и/или специализирана спортна настилка каквито са основните дейности, които следва да се изпълнят.

Освен това на места се налага провеждане на няколко обществени поръчки, поради липса на подадени оферти, подадени оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя или пък оферти, които са с по-висока стойност от прогнозната.